Балдорж Алтанхуяг
Балдорж Алтанхуяг

Балдорж Алтанхуяг

Унтаж байхдаа би нар, сар, салхи, уул Усны хэлбэргүй хязгааргүй орон зай байлаа. Б.Г